NLR Online Exhibitions

Academician-Arabist Ignaty Krachkovsky: his Collection of Oriental Manuscripts in the National Library of Russia

Bibliography

Krachkovsky I. Yu. Izbrannyye sochineniya (Selected works). Moscow; Leningrad, 1955–1960. Vol. 1–6.

Krachkovsky I. Yu. Trudy po istorii i filologii Khristianskogo Vostoka (Works on the History and Philology of the Christian East). Moscow, 2015.

Dolinina A. A. Nevol'nik dolga (Slave of Duty). St.Petersburg, 1994.

Kostygova G. I. Persidskiye rukopisi v sobranii akademika I. YU. Krachkovskogo (Persian Manuscripts in the Collection of Academician I. Yu. Krachkovsky) // Pis'mennyye pamyatniki i problemy istorii kul'tury narodov Vostoka: 16 godichnaya nauchnaya sessiya LO IVAN SSSR : dokl. i soobshch. po iranistike. Moscow, 1982. Part 2. Pp. 117–119.

Krachkovskaya V. A. Redkaya rukopis' Korana XVI v (Rare Ouran Manuscript of the 16th Century). Moscow, 1960. (Proceedings of the 25th International Congress of Orientalists: reports of the USSR delegation.)

Krachkovsky Ignaty Yulianovich (1883–1951) : bibliographic index / editor-in-chief N. V. Kolpakova. St.Petersburg, 2007.

Kratkiy otchet o novykh postupleniyakh v biblioteku (Brief Report on New Acquisitions of the Library) (1969–1973) / GPB; comp. A. N. Mikhaleva. Leningrad, 1974. P. 67.

Lebedev V.V. Rukopisnoye sobraniye akademika I. YU. Krachkovskogo (Manuscript Collection of Academician I. Yu. Krachkovsky) // Iz istorii rukopisnykh i staropechatnykh sobraniy: Issledovaniya. Obzory. Publikatsii. Leningrad, 1979. Pp. 96–109.

Novyye postupleniya v Otdel rukopisey i redkikh knig GPB (New Acquisitions of the Department of Manuscripts and Rare Books of the State Public Library) (1974–1978): catalog / GPB; A. N. Mikhaleva, L. S. Georgiyeva. Leningrad, 1980. P. 109.

Schmidt A. E. Chetyre arabskikh rukopisi iz sobraniya I. Yu. Krachkovskogo (Four Arabic Manuscripts from the Collection of I. Yu. Krachkovsky)// Zapiski Kollegii vostokovedov pri Aziatskom muzeye Akademii nauk SSSR. Leningrad, 1930. Issue 5. Pp. 764–800.

Vartanov Yu. P. Knizhnoye sobraniye akademika I. Yu. Krachkovskogo v Rossiyskoy natsional'noy biblioteke (Book Collection of Academician I. Yu. Krachkovsky in the National Library of Russia) // Bibliotechnyye fondy: problemy i resheniya : electronic journal-preprint / Russian Library Association. 2003. № 4, April

Vasilyeva O. V. Arabisty Ignatiy Yulianovich i Vera Aleksandrovna Krachkovskiye i ikh arkhiv v Rossiyskoy natsional'noy biblioteke (Arabists Ignatius Yulianovich and Vera Aleksandrovna Krachkovsky and their Archive in the National Library of Russia) // New Acquisitions to the Manuscripts Department of the National Library of Russia: Oriental collections (2006–2021) / compiled by O. V. Vasilyeva, O. M. Yastrebova. St.Petersburg, 2021. Pp. 69–79

Vasilyeva O. V. Russkiye arabisty I. YU. i V. A. Krachkovskiye (Russian Arabists I. Yu. and V. A. Krachkovsky) // Studia Orientalia. Helsinki, 2003. Vol. 97. Pp. 299–310;

Vasilyeva O. V., Lebedev V.V. Vostochnyye rukopisnyye fondy Gosudarstvennoy Publichnoy biblioteki (Oriental Manuscript Collections of the State Public Library) // Archaeographia orientalis. Мoscow, 1990. Pp. 114–115.

Vasilyeva O. V., Yastrebova O. M. Rukopisnyye Korany v Rossiyskoy natsional'noy biblioteke (Quran Manuscripts in the National Library of Russia). St.Petersburg, 2022.

Vinnikov I. N. Ignaty Yulianovich Krachkovsky. Moscow; Leningrad, 1949.