Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:
глагола ему Филипъ.
приди и виждь.
(Ин. 1:47) видевъ же Исусъ Нафа
наила. грядуща къ
Нему. и глагола о немь.
се въистину израили
тенинъ. въ немь
же льсти несть.
(Ин. 1:48) глагола ему Нафана
илъ. како мя зна
еши. отъвещавъ
же Исусъ рече ему. пре
же даже не възгла
си тебе Филипъ.
суща подъ смоковь
ницею видехъ тя.
(Ин. 1:49) отъвеща Нафана
илъ и глагола Ему. Ра
вви. Ты еси Сынъ Бо
жии. Ты еси. Царь
Израилевъ. (Ин. 1:50) отъвеща
Исусъ и рече ему. за
не рехъ. яко виде
хъ тя подъ смоковь
ницею. веруеши.
больша сихъ узь
риши. (Ин. 1:51) и глагола ему.
аминъ аминъ глаголю
вамъ. отъселе у
зьрите небо отъвъ
рсто. и ангелы Бо
жия. въсходящя
и низъходящя.
надъ Сына Чловечь
скааго.
: въ четвъртъкъ. светьлыя.
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 6 - 7
В среду светлой недели.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В среду светьлыя неделе. Алелуиа. Глас 8. Величить душа моя Господа. Евангелие от Иоана. Глава 16"
Нач.: "Въ оно время стояше Иоан и от ученик его дъва"
Ин. 1:35-51.

л. 7 - 8 об.
В четверг светлой недели.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В четвъртък светьлыя неделе. Алелуиа. Глас 4. Напрязи и испеи и царствуи. Евангелие от Иоана. Глава"
Нач.: "Въ оно время чловек етер от фарсеи…"
Ин. 3:1-15.