Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

ра твоя спасе тя
и спасена бысть
жена. отъ часа
того. (Мф. 9:23) и пришъ
дъ Иисусъ въ домъ
къняжъ. и виде
въ сопьця. и на
родъ мълъвя
щъ. (Мф. 9:24) глагола имъ о
тъидете. не у
мре бо девица нъ
съпитъ. и руга
ахуся Ему. (Мф. 9:25) е
гда же изгъна
нъ бысть наро
дъ. въшъдъ я
тъ ю за руку
и въста девица. (Мф. 9:26) и
изиде весть си
по вьсеи земли
тои.

: неделя. 5. по. 50. Евангелие.
: отъ Матфеа. глава. 70.

(Мф. 9:1) Въ время оно.
вълезъ Иисусъ
въ корабль.
преяде и
приде въ
Свои град (Мф. 9:2) и
се принесошя Е
му ослабленъ
жилами. на о
дре лежящъ. и
видевъ Иисусъ ве
ру ихъ. рече осла
бленууму
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 66 - 66 об.
В суб. недели 6 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 6 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 69"
Нач.: "Въ время оно кънязь некыи въшъдъ кланяашеся Ему глаголя…"
Мф. 9:18-26.

л. 66 об. - 67
В нед. 6 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 5 (так в ркп., вм. 6) по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 70"
Нач.: "Въ время оно вълез Иисус в корабль"
Мф. 9:1-8.