Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:
же не решя. бояа
ху бо ся.

: въ понедельникъ. 3. неделе.
: Евангелие. отъ Иоана. глава. 37.

(Ин. 4:46) Въ время оно. бе
некыи цесарь
мужь. егоже
сынъ болеше
въ Каперъна
уме. (Ин. 4:47) сь слыша
въ яко Исусъ при
де отъ Июдея въ
Галилею. и иде къ
Нему. и моляа
ше И. да сънидеть
исцелитъ сынъ
его. хотяаше бо
умрети. (Ин. 4:48) рече
Исусъ къ нему
аще знамении и
чудесъ не видите
не имате веры я
ти. (Ин. 4:49) глагола къ
Нему цесаревъ
мужь Господи. съниди
прежде.даже не у
мьреть отрочя мо
е (Ин. 4:50) и глагола ему
Исусъ. иди сы
нъ твои живъ е
сть. и веру имъ
чловекъ словеси.
еже рече ему Ису
съ. и идеше. (Ин. 4:51) и а
бие съходящу
ему. се раби его
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 17 - 18 об.
В нед. 3 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Марка
Загл.: "Неделя 3, в нюже бывает память Иосифу иже от Аримафея и преславьным мироносицам. Евангелие от Марка. Глава 227"
Нач.: "Въ время оно приде Иосиф от Аримафея"
Мк. 15:43-47; Мк. 16:1-8.

л. 18 об. - 19
В понед. недели 3 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В понедельник 3 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 37"
Нач.: "Въ время оно бе некыи цесарь мужь, егоже сын болеше в Каперънауме"
Ин. 4:46-54.