Прегледање рукописа

Q.I.1299
Минея праздничная. XV в.Дигиталне копиjе привремено нема