Прегледање рукописа

F.I.617
Октоих. 1657 г.

Лист: