Прегледање рукописа

Гильф. 82
Сборник. Конволют.

Лист: