Прегледање рукописа

Гильф. 57
Материкон. Кон. XIV - нач. XV и (л. 6, 16) XVI (?) в.

Лист: