Прегледање рукописа

F.п.I.110
Евангелие тетр. Трет. четв. (сер.?) XIV в.Дигиталне копиjе привремено нема