Прегледање рукописа

ОЛДП Q. 37
Евангелие тетр. Втор. четв. XV в. и (л. 217-220, IV) перв. пол. XVI в.Дигиталне копиjе привремено нема