Прегледање рукописа

F.I.615
Октоих. 1459 г.

Лист: