Прегледање рукописа

F.I.635
Патерик. 1569 г.

Лист: