Прегледање рукописа

F.I.612
Апостол. 1660 г.

Лист: