Прегледање рукописа

F.I.608
Апостол. 1628 г.

Лист: