Прегледање рукописа

Гильф. 70
Требник. Кон. XIII в.

Лист: