List of Literature

Chronicle of the Solovetsky Monastery (Letopisets Soloveckogo monastyrya). Moscow, 1790

Dositheos, arch. (Dosifej, arhim). Geographical, Historical and Statistical Description of the First-class Stauropegic Solovetsky Monastery (Geograficheskoe, istoricheskoe i statisticheskoe opisanie stavropigial'nogo pervoklassnogo Soloveckogo monastyrya). Moscow, 1834–1836. Part 1–3

A. I. Lilov. Solovetsky Monastery Library (Biblioteka Soloveckogo monastyrya) // Orthodox Interlocutor (Pravoslavnyj sobesednik). Kazan, 1859. Part 1. Pp. 24–39, 199–221; Issue  18. Part 2. Pp. 67–85

V. O. Klyuchevsky. Old Russian Lives of Saints as a Historical Source (Drevnerusskie zhitiya svyatyh kak istoricheskij istochnik) . Moscow, 1871. Pp. 202–203, 459–460

I. Ya. Porfiryev. About the Solovetsky Library Located in the Kazan Theological Academy (O soloveckoj biblioteke, nahodyashchejsya nyne v Kazanskoj Duhovnoj Akademii) // Proceedings of the IV Archaeological Congress in Russia, held in Kazan from July 31 to August 1877. Kazan, 1891. Vol. 2. Section 4. Supplement 1. Pp. 1–20

[I. Ya. Porfiryev, A. V. Vadkovskiy, N. F. Krasnoseltsev.] Description of the Manuscripts of the Solovetsky Monastery, Located in the Library of the Kazan Theological Academy (Opisanie rukopisej Soloveckogo monastyrya, nahodyashchihsya v biblioteke Kazanskoj Duhovnoj Akademii).
Part 1. Kazan, 1881.
Part 2. Kazan, 1885.
Part 3. Kazan, 1898.

S. A. Belokurov. Materials for Russian History: Library and Archive of the Solovetsky Monastery after the Siege (1676) according to the Modern Inventories (Materialy dlya russkoj istorii: Biblioteka i arhiv Soloveckogo monastyrya posle osady (1676) po sovremennym opisyam // Readings of the Society of Russian History and Antiquities (Chteniya Obshchestva istorii i drevnostej rossijskih). Moscow, 1887. Book 1. Pp. 1–80

A. Ignatiev. Overview of Choral Manuscripts with Stolp and Linear Notations from the Solovetsky Library (Kratkij obzor kryukovyh i notno-linejnyh pevchih rukopisej soloveckoj biblioteki) // Orthodox interlocutor (Pravoslavnyj sobesednik). Kazan, 1910. Appendix. No. 7–8

A. A. Savich. Solovetsky Estate of the 15th – 16th Centuries (Soloveckaya votchina XV–XVI vv). Perm, 1927

N. N. Rozov. Solovetsky Library and its Founder, Hegumen Dositheos (Soloveckaya biblioteka i ee osnovatel' igumen Dosifej) // Proceedings of the Old Russian Literature Department of the Institute of Russian Literature («Pushkinskij Dom»). Moscow; Leningrad, 1962. Vol. 18. Pp. 294–304

Yu. K. Begunov. Collection of Handwritten Materials of the 15th – early 20th Century of A.P. Grankov (Sobranie rukopisnyh materialov XV–nachala XIX v. A. P. Grankova) // Historical Archive. 1962. No. 6. Pp. 194

N. N. Rozov. When the Bookplate Appeared in Russia (Kogda poyavilsya v Rossii knizhnyj znak) // Archaeographic Yearbook for 1962 (Arheograficheskij ezhegodnik za 1962 g). Moscow, 1963, pp. 88—91

N. N. Rozov. Sylvester Library of the 16th Century (Biblioteka Sil'vestra (XVI vek)) // Research of sources on the history of Russian language in spoken and written form (Issledovaniya istochnikov po istorii russkogo yazyka i pis'mennosti). Leningrad, 1966. Pp. 191–205

N. N. Rozov. Russian Manuscript Books. Etudes and characteristics (Russkaya rukopisnaya kniga. Ehtyudy i harakteristiki). Leningrad, 1971. Pp. 45–52

M. B. Kukushkina. Library of the Solovetsky Monastery in the 16th cent. (Biblioteka Soloveckogo monastyrya v XVI v.). // Archaeographic Yearbook for 1972 (Arheograficheskij ezhegodnik za 1972 g). Moscow, 1971. Pp. 357–372; AE za 1972 g. Moscow, 1972. Pp. 341–356

Yu. K. Begunov. Book-writing Activity of Hegumen Dositheos (Knigopisnaya deyatel'nost' igumena Dosifeya) // Die Welt der Slaven, Köln; Wien, 1972, Jhrg. 17, H. 2. S. 255–264

Ya. N. Shchapov. To the History of the Russian Bookplate of the late 15–17 cent. (K istorii russkogo knizhnogo znaka konca XV–XVII vv.)// Handwritten and printed book (Rukopisnaya i pechatnaya kniga). Moscow, 1975. Pp. 85—90

M. B. Kukushkina. Monastic Libraries of the Russian North: Essays on the history of the book culture of the 16th - 17th centuries (Monastyrskie biblioteki Russkogo Severa: Ocherki po istorii knizhnoj kul'tury XVI–XVII vv). Leningrad, 1977

N. N. Rozov. Solovetsky Library (Soloveckaya biblioteka) // // Architectural and Artistic Monuments of the Solovetsky Islands (Arhitekturno-hudozhestvennye pamyatniki Soloveckih ostrovov). Moscow, 1980. Pp. 311–338

V. I. Koretsky. Solovetsky Chronicle of the Late 16th Century (Soloveckij letopisec konca XVI v.). // Annals and Chronicles (Letopisi i hroniki). Moscow. 1981. Pp. 229–243

R.P. Dmitrieva. laquo;Tale of the Creation of the Hagiography of the Heads of the Solovetsky Monastery Zosimus and Sabbatiusraquo; by Dositheos (laquo;Slovo o sotvorenii zhitiya nachalnik soloveckih Zosimy i Savvatiyaraquo; Dosifeya) // Russian and Armenian medieval literatures (Russkaya i armyanskaya srednevekovye literatury). Leningrad, 1982. Pp. 123–136

T. A. Tutova. From the History of the Archive of the Solovetsky Monastery (Iz istorii arhiva Soloveckogo monastyrya) // Archaeographic Yearbook for 1983 (Arheograficheskij ezhegodnik za 1983 g). Moscow, 1985. Pp. 58–67; Archaeographic Yearbook for1984 (Arheograficheskij ezhegodnik za 1984 g). Moscow, 1986. Pp. 116–127

R.P. Dmitrieva. Dositheos, Hegumen of the Solovetsky Monastery (Dosifej, igumen Soloveckogo monastyrya) // Vocabulary of scribes and literary manuscripts of Old Russia (Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevnej Rusi). Issue  2.  The second half of the 14th– 16th cent. Part 1. Leningrad, 1988. Pp. 198–201

R.P. Dmitrieva. Lives of Zosimus and Sabbatius of Solovki (ZHitie Zosimy i Savvatiya Soloveckih) // Vocabulary of scribes and literary manuscripts of Old Russia (Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevnej Rusi). Issue  2. The second half of the 14th – 16th cent. Part 1. Leningrad, 1988. Pp. 264–267

Acts of the Socio-economic History of the North of Russia at the end of the 15th and 16th cent. Acts of the Solovetsky Monastery for 1479–1571 (Akty social'no-ehkonomicheskoj istorii severa Rossii konca XV–XVI vv. Akty Soloveckogo monastyrya 1479–1571 gg.) // Comp. M. Z. Liberzon. Leningrad, 1988

Acts of the Socio-economic History of the North of Russia at the end of the 15th and 16th cent. Acts of the Solovetsky Monastery for 1572–1584 (Akty social'no-ehkonomicheskoj istorii severa Rossii konca XV–XVI vv. Akty Soloveckogo monastyrya 1572–1584) // Comp. M. Z. Liberzon. Leningrad, 1990

R.P. Dmitrieva. Lives of Zosimus and Sabbatius of Solovki under the editorship of Spyridon-Sabbas (ZHitie Zosimy i Savvatiya Soloveckih v redakcii Spiridona-Savvy)// Book Centers of Old Russia of the 11–16 centuries: various aspects of research (Knizhnye centry Drevnej Rusi XI–XVI vv.: raznye aspekty issledovaniya). St. Petersburg, 1991. Pp. 220–282

M. B. Kukushkina. Books in Russia in the 16th century (Kniga v Rossii v XVI veke). St. Petersburg, 1999 

T. A. Tutova. Solovetsky Monastery Sacristy. From the history of the collection (Riznica Soloveckogo monastyrya. Iz istorii sobraniya) // Solovetsky Monastery (Soloveckij monastyr'). Moscow, 2000. Pp. 183–197

T. A. Tutova. Collection of Manuscripts and Documents from the Solovetsky Monastery Sacristy (Riznichnaya kollekciya rukopisej i gramot Soloveckogo monastyrya) // Solovetsky Monastery (Soloveckij monastyr'). Moscow, 2000. Pp. 343–365

Book Centers of Old Russia. Solovetsky Monastery (Knizhnye centry Drevnej Rusi. Soloveckij monastyr') // Collected articles. Managing editor C. A. Semyachko. St. Petersburg, 2001

S.V. Mineeva. Handwritten Tradition of the Lives of the Saints Zosimus and Sabbatius of Solovki (the 16–18th centuries) (Rukopisnaja tradicija Zhitija prep. Zosimy i Savvatija Soloveckih (XVI–XVIII vv.)). Vol. 1–2. Moscow, 2001.

Inventories of the Solovetsky Monastery of the 16th century. Commented publication (Opisi Soloveckogo monastyrja XVI veka. Kommentirovannoe izdanie) // Comp.: Z. Dmitrieva, E. Krushelnitskaya, M. Milchik. St. Petersburg, 2003

E. Krushelnitskaya. Formation and Change of Book Placement Systems in the Library of the Solovetsky Monastery in the 16th–19th centuries (Formirovanie i smena sistem rasstanovki knig v biblioteke Soloveckogo monastyrja v XVI–XIX vv.) // Proceedings of the Old Russian Literature Department of the Institute of Russian Literature («Pushkinskij Dom»). St. Petersburg, 2004. Vol. 55. Pp. 472–487

Book Centers of Old Russia. Scribes and Manuscripts of the Solovetsky Monastery (Knizhnye centry Drevnej Rusi. Knizhniki i rukopisi Soloveckogo monastyrja) //  Collected articles. Managing editor C. A. Semyachko. Pp. A. Semyachko. St. Petersburg, 2004

E. Krushelnitskaya, O. Panchenko. Library work and «book sale» in the Solovetsky Monastery in the mid 17th century (Bibliotechnoe delo i «knizhnaja prodazha» v Soloveckom monastyre v seredine XVII veka) // From the Middle Ages to the New Times: Collection of articles in honor of Olga Andreevna Belobrova (Ot Srednevekov'ja k Novomu vremeni: Sbornik statej v chest' Ol'gi Andreevny Belobrovoj). Moscow, 2006. Pp. 609–652

Book Centers of Old Russia. Book Heritage of the Solovetsky Monastery (Knizhnye centry Drevnej Rusi. Knizhnoe nasledie Soloveckogo monastyrja) // Collected articles. Managing editor O. Panchenko. St. Petersburg, 2010

A. Bobrov. Dositheos (Dosifei) // Orthodox encyclopedia (Pravoslavnaja jenciklopedija). Moscow, 2012. Vol. 16. Pp. 55–58

M. A. Shibaeb. Codicological and paleographic observations of the «Record of How Novgorodians Traded» in the Menaion from the Solovetsky Collection of the National Library of Russia (Kodikologicheskie i paleograficheskie nabljudenija nad zapis'ju «Pamjat', kak torgovali dosele novgorodcy» v Minee iz Soloveckogo sobranija RNB) // Russian Ruble: 700 Years of History (Rossijskij rubl': 700 let istorii) / Materials of the International Scientific Conference. Veliky Novgorod, 25-27 April, 2016, Veliky Novgorod, 2017. Pp. 44–49