Учесници проjекта

Руководилац пројекта
А. В. Лихоманов, саветник генералног директора Руске националне библиотеке
Руководилац научних и производних радова Рукописног одељења Руске националне библиотеке
А. И. Алексејев, управник Рукописног одељења
Координирање научних и производних радова, израда концепције интернет ресурса, структурирање података, дефинисање параметара навигације и претраживања података, састављање пропратног материјала, тестирање интернет ресурса
Ј. В. Крушељницка, управник Сектора старих руских фондова Рукописног одељења
Израда концепције интернет ресурса, администрирање система за претраживање информација „Депозитариј“, састављање описā рукописā, уношење описā и дигиталних копија у електронску базу, дефинисање параметара навигације и претраживања података, тестирање интернет ресурса и кориговање података
Ј. А. Филонов, научни сарадник Сектора старих руских фондова Рукописног одељења
Проналажење рукописних књига српске редакције и њихово описивање
Ж. Л. Левшина, библиотекар саветник Сектора старих руских фондова Рукописног одељења
Припрема рукописā за скенирање
Ј. А. Калињина, библиотекар Сектора старих руских фондова Рукописног одељења Ј. А. Перова, библиотекар Сектора старих руских фондова Рукописног одељења
Припрема дигиталних копија за представљање у ресурсу
В. А. Алексејева, библиотекар Сектора старих руских фондова Рукописног одељења
М. Г. Иванова, научни сарадник Сектора за комплетирање и вођење документације Рукописног одељења
Т. А. Тимковска, библиотекар Сектора за комплетирање и вођење документације Рукописног одељења
Фотографисање фрагмената рукописā
П. А. Медведев, библиотекар саветник Сектора старих руских фондова Рукописног одељења
Ј. А. Љаховицки, управник Лабораторије за кодиколошка истраживања и научно-техничку експертизу докумената Рукописног одељења

Технолошки део пројекта

Руководилац радова на скенирању рукописā
И. А. Коњајев, управник Одељења за спољашње опслуживање
Техничко одржавање опреме за скенирање
В. И. Наумов, управник производног сектора Одељења за спољашње опслуживање
Скенирање рукописā
А. В. Тимофејев, технолог саветник Одељења за спољашње опслуживање А. В. Цимбаљевич, оператер за фотокопирање Одељења за спољашње опслуживање
Обрада фајлова дигиталних копија
Ј. М. Степанов, оператер за скенирање Одељења за спољашње опслуживање Н. В. Вангесов, програмер Одељења за спољашње опслуживање
Организација радова на представљању интернет ресурса на сајту Руске националне библиотеке
В. С. Горбунов, управник Одељења за информатизацију
А. Л. Пашкова, управник Одељења интегрисаних библиотечких система
И. С. Гаљејева, управник Одељења за перспективне електронске пројекте
А. А. Варгузов, управник групе за интернет технологије Одељења за информатизацију
Програмер, пројектовање система за претраживање информација „Депозитариј“
Љ. В. Јемељјанова, управник групе за подршку електронског каталога Одељења интегрисаних библиотечких система
Вебмастер
В. А. Черноусова, програмер саветник групе за интернет технологије Одељења за информатизацију
Вебдизајнер
И. В. Подопригора, програмер саветник групе за интернет технологије Одељења за информатизацију
Верзија сајта на енглеском језику
И. В. Рошкова, програмер групе за интернет технологије Одељења за информатизацију
Системски администратори
П. А. Дременков, управник групе администраторā Одељења за информатизацију
В. А. Топчиј, програмер саветник групе администраторā Одељења за информатизацију
Д. А. Петров, програмер саветник групе администраторā Одељења за информатизацију
наверх