Како користити ресурс?

Структура ресурса и опције његовог коришћења омогућују прегледање рукописā у пуном обиму и тражење потребне грађе према основним одликама рукописних књига.

На страници „Прегледање“ дат је списак свих рукописа у виду табеле, у којој су наведени: сигнатура рукописа, назив књиге, време настанка рукописа. Предвиђена је могућност састављања посебних спискова рукописа према фонду коме припадају. Од табеле са списком рукописā може се прећи на прегледање одабраног документа. Од табеле са списком фондова може се прећи на прегледање материјалā електронског каталога Рукописног одељења, који се тичу одабраног фонда. Рукописне књиге се дају отворене, то јест у прозору за прегледање сваки лист рукописа се види заједно са verso страном претходног листа. Постоје опције за избор потребног листа, могућност увећавања, као и функција претходног прегледања у виду табеле са свим фајловима у смањеној величини. Опис рукописа који се прегледа даје се у искачућем прозору активирањем одговарајућег дугмета изнад екрана за прегледање.

Тражење потребног рукописа се врши према следећим параметрима: сигнатура рукописа, аутор текста (ако је могуће), назив рукописне књиге, бивши власник (приватно лице или организација), време настанка документа.

У ресусрсу за сада нису представљене дигиталне копије 5 рукописа српског правописа, од коjих се два налазе на рестаурацији. Снимање трију рукописа је било немогуће због њиховог физичког стања.