Зографское ЕвангелиеЛист:
таемо. Богъ тако одеетъ. ко
лми паче васъ маловери.
(Мф. 6:31) не пцете ся убо глаголюште.
чьто емъ ли чьто пиемъ.
ли чимь одеждемъ ся. (Мф. 6:32) все
хъ бо сихъ языци иштутъ.
вестъ бо Отець вашь небескы.
еко требуете сихъ вьсехъ.
(Мф. 6:33) иштете же прежде Царствие
Божие. и правъды Его. и си
все приложятъ вамъ. конец.
(Мф. 6:34) Не пцете ся убо на утрей.
утръни бо днь собою пече
тъ ся. довьлетъ дьни зъло
ба свое. зачало. (Мф. 7:1) Не осужда
йте. да не осуждени бу
дете. (Мф. 7:2) имь же бо судомь
судите. судятъ вамъ.
и вь ню же меру мерите.
възмерятъ вамъ. (Мф. 7:3) чьто
же видиши сучьць ижь е
стъ въ оце братра твоего.
а брьвна еже естъ в оце

л. 2 - 76 об. Евангелие от Матфея.
Без начала.

л. 8 об. - 11 об. Глава 6.

л. 11 об. - 14 Глава 7.