Зографское ЕвангелиеЛист:
(Мк. 16:1) И минувъши суботе. Марие
Магдалыни. и Марие И
ековоле. и Салъми. купи
шя ароматы. да пришь
дъшя помажутъ И. (Мк. 16:2) И зело
за утра. въ едину субо
тъ. придошя на гробъ въси
евъшю слъньцю. и глаголаа
ху къ себе. къто отъвали
тъ намъ камень. отъ двь
рий гроба. (Мк. 16:4) и възьревъшя
видешя. еко отъваленъ
бе камень. бе бо велий
зело. (Мк. 16:5) и вьлезъшя въ гробъ.
видешя юношу седяшть.
о десную. оденъ въ оде
жду белу. и ужасу ся.
(Мк. 16:6) Онъ же рече имъ. не ужаса
йте ся. Иисуса иштете Наза
ренина пропятаего. въста.
нестъ сьде. се место иде
же бе положенъ. (Мк. 16:7) нъ идета
и рьцета ученикомъ Его.

л. 77 - 128 об. Евангелие от Марка.
Без конца.

л. 128 - 128 об. Глава 16.