Зографское ЕвангелиеЛист:
зиде противу Иисусови. и ви
девъше И молишя. да би
прешьлъ отъ пределъ ихъ.
(Мф. 9:1) и вьлезъ въ корабь Иисусъ.
прееде и приде въ свой град:
(Мф. 9:2) И се принесоша Ему осла
бленъ жилами. на одре ле
жяшть. и видевъ Иисусъ ве
ру ихъ. рече ослаблену
ему. дръзаи чядо отъпу
штяютъ ти ся греси твои.
(Мф. 9:3) и се етери отъ кънижьни
къ решя къ себе. Сь вла
свимисаетъ. (Мф. 9:4) и видевъ
Иисусъ помышление ихъ рече.
въскую вы мыслите
зъло въ сръдьцихъ вашихъ.
(Мф. 9:5) чьто бо естъ удобее ре
шти. отъпуштаютъ ти
ся греси твои. ли решти
въставъ ходи. (Мф. 9:6) нъ да уве
сте еко власть иматъ
Сынъ Человеческы на земи. отъпу

л. 2 - 76 об. Евангелие от Матфея.
Без начала.

л. 14 - 17 Глава 8.

л. 17 - 19 Глава 9.