NLR Online Exhibitions

Samarkand Quran

Samarkand Quran in the Public Library (1870–1917)

Bibliography

 • Bekkin R. I., Shigabdinov R. N. «Prishlos' ustupit' vooruzhennoy sile» (kak bibliotekari ne khoteli vozvrashchat' musul'manam Koran Usmana) ("They had to yield to the armed force (how librarians did not want to give the Quran of Uthman back to Muslims)) // National Library. St. Petersburg, 2017. № 1. Pp. 50–55.
 • Dekrety Sovetskoy vlasti (Decrees of Soviet power). Moscow, 1957. Vol. 1.
 • Kratkiy katalog arabskikh rukopisey ii dokumentov Rossijskogo gosudarstvennogo Arhiva drevnih aktov (Brief Catalog of Arabic Manuscripts and Documents of the Russian State Archives of Ancient Documents) / compiled by. D. A. Morozov. Moscow, 1996.
 • Otchet Imperatorskoy Publichnoy biblioteki za 1870 (Imperial Library Report for 1870). St. Petersburg, 1872.
 • Sadykova N. S. Kak «Koran Osmana» byl vozvrashchen Turkestanskomu krayu (How the "Quran of Uthman" was returned to the Turkestan region // Materialy po istorii Uzbekistana. Tashkent, 1966.
 • Shebunin A. F. Kuficheskiy Koran Imperatorskoy S.-Peterburgskoy biblioteki (Kufic Quran of the Imperial St. Petersburg Library). St. Petersburg, 1891.
 • Shebunin A. F. Kuficheskiy Koran Khedivskoy Biblioteki v Kaire (Kufic Quran of the Khedive Library in Cairo). St. Petersburg, 1902.
 • Stasov V. V. Slavyanskiy i vostochnyj ornament po rukopisyam drevnego i novogo vremeni (Slavic and Oriental Ornament Based on Manuscripts of Ancient and Modern Times). St. Petersburg, 1876.
 • Tagirdzhanova A. N. Koran Osmana (Quran of Uthman) // Islam v Sankt-Peterburge: entsiklopedicheskij. Moscow, 2009. (Islam v Rossiyskoy Federatsii; issue 3).
 • Tagirov V. M. Gabdurahim Utyz Imyani al'-Bulgari – restavrator «Korana Osmana» ( Gabdurahim Utyz Imyani – a restorer of the "Quran of Uthman" // Vostochnyj sbornik / Rossiyskaya natsional'naya biblioteka. St. Petersburg, 2003. Issue 6. Pp. 142–159.
 • Tagirov V. M. Eshche raz o «Korane Osmana» (Once again about the "Quran of Uthman"). // Rossiyskaya kul'tura glazami molodykh uchenykh. St. Petersburg, 1999. Issue 8. Pp. 244–251.
 • Vasilyeva O. V. Vladimir Vasil'yevich Stasov i istoriya izucheniya ornamenta vostochnykh rukopisey Rossiyskoy natsional'noy biblioteki (Vladimir Vasilyevich Stasov and the history of studying the ornament of oriental of the National Library of Russia) // Paleografiya, kodikologiya, diplomatika: sovremennyy opyt issledovaniya grecheskikh, latinskikh i slavyanskikh rukopisey i dokumentov (Palaeography, codicology, diplomacy: modern experience in the study of Greek, Latin and Slavic manuscripts and documents) : International scientific conference in honor of the 75th anniversary of B.L. Fonkich. Мoscow, 2013. Pp. 43–49.
 • Vasilyeva O. V. Samarkandskij Koran v Sankt-Peterburge (Samarkand Quran in Saint Petersburg) (1870–1917) // Kutubkhona (Kutubxona.uz). Tashkent, 2017. № 4. Pp. 32–39.
 • Zaitsev I. V. Koran Usmana: Il'yas Boraganskij i Ismail Gasprinskij (Quran of Uthman: Ilyas Boragansky and Ismail Gasprinsky) // Aravijskie drevnosti: Sbornik v chest' 70-letiya Aleksandra Vsevolodovicha Sedova. Moscow, 2020. Pp. 295–302.