Остромирово ЕвангелиеЛист:

ши поклонися
Ему. глаголющи
Господи помози ми. (Мф. 15:26) О
нъ же рече несть до
бро отъяти хле
ба чядомъ. и по
врещи пьсомъ
(Мф. 15:27) она же рече. еи Господи.
ибо и пьси едять
отъ крупиць па
дающиихъ отъ
трапезы господи
и своихъ (Мф. 15:28) тогда
отъвещавъ Иисусъ
рече еи. о жено.
велика есть вера
твоя. буди тебе
якоже хощеши.
и исцеле дъщи
еи томь часе.
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 86 об. - 88
В нед. 17 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 17 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 157"
Нач.: "Въ время оно изиде Иисусъ в страну Тирьску и Сидоньску"
Мф. 15:21-28.