Зографское ЕвангелиеЛист:

да бы прешълъ о
тъ пределъ ихъ.
(Мф. 9:1) и вълезъ Иисусъ въ
корабль. преяде
и приде въ Свои
градъ.

: субота. 6. по. 50. Евангелие.
: отъ Матфеа. глава. 69.

(Мф. 9:18) Въ время оно.
кънязь не
кыи. въшъ
дъ кланяа
шеся Ему
глаголя. яко дъ
щи моя. ныне
умретъ. нъ при
шъдъ. възложи
на ню руку Твою
(Мф. 9: 19) и оживеть и въ
ставъ Иисусъ. по не
мь идеаше. и у
ченици Его (Мф. 9:20) и се
жена. кръвото
чива. дъвена
десяте лете иму
щи. приступль
ши съзади. при
коснуся въскри
лиии ризы Его (Мф. 9:21) глагола
аше бо въ себе. а
ще тъкъмо при
коснуся ризе Е
го. спасена буду.
(Мф. 9:22) Иисусъ же обращься
и видевъ я. рече.
дрьзаи дъщи ве
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 65 - 66
В нед. 5 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 5 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 69"
Нач.: "Въ время оно пришъдъшу Иисусови в страну Гергесиньску"
Мф. 8:28-34; 9:1.

л. 66 - 66 об.
В суб. недели 6 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 6 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 69"
Нач.: "Въ время оно кънязь некыи въшъдъ кланяашеся Ему глаголя…"
Мф. 9:18-26.