Зографское ЕвангелиеЛист:

меряяися въ
знесеться.

: неделя. 14. по. 50. Евангелие.
: отъ Матфеа. глава. 221.

(Мф. 22:2) Рече Господь притъ
чу сию. упо
добися Царстви
е Небесьное. человеку
цару. иже сътво
ри бракъ сыну сво
ему. (Мф. 22:3) и посъла
рабы своя при
зъвати зъва
ныя на бракъ.
и не хотяаху при
ти (Мф. 22:4) пакы посъ
ла ины рабы глаголя
рьцете зъваны
имъ. се обедъ мо
и уготовахъ. ю
ньци мои. и у
питаная иско
лена. и вьса го
това. придете
на бракъ. (Мф. 22:5) они
же небрегъше о
тъидошя. овъ на
село свое. овъ же
на куплю свою
(Мф. 22:6) а прочии имъ
ше рабы его. до
садишя имъ. и
избишя я. (Мф. 22:7) и слы
шавъ царь тъ. ра
згнева ся. и по
сълавъ своя во
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 79 об. - 80 об.
В суб. недели 14 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 14 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 227"
Нач.: "Въ время оно глагола Иисус к народом и учеником Своим"
Мф. 23:1-12.

л. 80 об. - 81 об.
В нед. 14 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 14 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 221"
Нач.: "Рече Господь притъчу сию. Уподобися Царствие Небесьное человеку цару"
Мф. 22:2-14.