Зографское ЕвангелиеЛист:

и съ Нимь идеа
ху ученици Его
и народъ мъно
гъ (Лк. 7:12) якоже прибли
жися къ вратомъ
граду. и се. изно
шааху умьръ
шь. сынъ единочя
дъ матери своеи
и та бе въдова
и народъ отъ гра
да мъногъ. бе
съ нею. (Лк. 7:13) и виде
въ ю Господь милосрь
дова ю. и рече еи
не плачися. (Лк. 7:14) и при
ступль коснувъ
одръ. носящеи же
сташя. и рече. ю
ноше. тебе глаголю.
въстани. (Лк. 7:15) и седе
мрьтвыи. и на
чя глаголати. и въда
сть и матери его
(Лк. 7:16) приятъ же стра
хъ вьса. и славля
аху Бога глаголюще.
яко пророкъ велии
въста въ насъ. и
яко посети богъ.
людии Своихъ.

: субота. 4. новуму лету.
: Евангелие. отъ Лукы. глава. 41.

(Лк. 6:1) Въ время оно.
хождааше Иисусъ
въ суботу скво
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 92 об. - 93
В нед. 3 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Неделя 3 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 67"
Нач.: "Въ время оно идеаше Иисус в град нарицаемыи Наин"
Лк. 7:11-16.

л. 93 - 94
В суб. 4 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Субота 4 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 41"
Нач.: "Въ время оно хождааше Иисус в суботу сквозе сеания"
Лк. 6:1-10.