Зографское ЕвангелиеЛист:

ка Своя. дасть и
мъ силу и власть.
на вьсехъ бесе
хъ. и недугы це
лити. (Лк. 9:2) и посъла
я проповедати
Царствие Божие
и исцелити бо
лящяя. (Лк. 9:3) и рече
къ нимъ. ниче
соже възьзмете
на путь ни жь
зла. ни пиры.
ни хлеба. ни съ
ребра. ни дъвою
ризу имети.
(Лк. 9:4) и въньже домъ
вънидете. ту
пребываите.
и отътуду и
сходите. (Лк. 9:5) и ели
ко не приимуть
васъ. исходящее
отъ града того.
прахъ отъ ногъ
вашихъ истря
сете. въ съве
дение на ня
(Лк. 9:6) исходяще же про
хождааху скво
зе вьси. благо
вестующе. и и
сцеляюще вь
суду.

: неделя. 7. новуму лету.
: Евангелие. отъ Лукы. глава. 85.
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 99 об. - 100
В суб. 7 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Субота 7 новууму лету. Евангелие от Лукы. Глава 86"
Нач.: "Въ время оно съзъва Иисус обанадесяте ученика Своя"
Лк. 9:1-6.

л. 100 - 101 об.
В нед. 7 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Неделя 7 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 85"
Нач.: "Въ время оно человек некыи приде к Иисусови, именем Иаир"
Лк. 8:41-56.