Зографское ЕвангелиеЛист:

хомъ сътворити
сътворихомъ.

: неделя. 15. новуму лету.
: Евангелие. отъ Лукы. глава. 225.

(Лк. 19:1) Въ время оно.
въниде Иисусъ
въ Ерихо. (Лк. 19:2) и
се мужь
именемь
нарицаемыи
Закхеи. и сь бе
стареи мыта
ремъ. и тъ бе бо
гатъ. (Лк. 19:3) и искааше
видети Иисуса. къ
то есть. и не мо
жааше народъмь
яко телъмь ма
лъ бе. (Лк. 19:4) и предь
текъ възлезе
на сикоморию.
да видить Иисуса
яко туде. хоте
аше мимоити
(Лк. 19:5) и яко приде на
место. възьре
въ Иисус виде и. и
рече къ нему
Закхее. потъща
въся сълези. дь
ньсь бо подобае
ть Ми въ дому
твоемь быти
(Лк. 19:6) и потъщавъся
сълезе. и прия
тъ И радуяся. (Лк. 19:7) и
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 112 об. - 113 об.
В суб. 15 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Субота 15 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 198"
Нач.: "Рече Господь: Вънемлете себе аще съгрешит брат твои"
Лк. 17:3-10.

л. 113 об. - 114
В нед. 15 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Неделя 15 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 225"
Нач.: "Въ время оно въниде Иисус в Ерихо"
Лк. 19:1-10.