Зографское ЕвангелиеЛист:

аще хощеши.
можеши мя и
щистити (Мк. 1:41) Иисусъ
же милосрьдо
вавъ. простьръ
руку. и глагола ему
хощу. ищисти
ся. (Мк. 1:42) и рекъшу Е
му. абие отъи
де проказа отъ
него. и чистъ
бысть. (Мк. 1:43) и запре
щь ему. абие
изгъна и. (Мк. 1:44) и глагола
ему. блюдися.
никомуже ни
чесоже не рьци
нъ шьдъ. пока
жися иереови.
и принеси за
очищение тво
е. якоже повеле
Моиси въ съве
дение имъ.

: неделя. 2. святааго поста.
: Евангелие. отъ Марка. глава. 20.
(Мк. 2:1) Въ время оно.
въниде Иисусъ
въ Каперъ
наумъ
и слухъ
бысть. яко
въ дому есть
(Мк. 2:2) и абие събьра
шяся мънози
яко кътому
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 129 - 129 об.
В суб. недели 2 поста.
Чтение Евангелия от Марка
Загл.: "Субота 2 святааго поста. Евангелие от Марка. Глава 17"
Нач.: "Въ время оно изиде Иисус в пусто место"
Мк. 1:35-44.

л. 129 об. - 131
В нед. 2 поста.
Чтение Евангелия от Марка
Загл.: "Неделя 2 святааго поста. Евангелие от Марка. Глава 20"
Нач.: "Въ время оно въниде Иисус в Каперънаум"
Мк. 2:1-12.