Зографское ЕвангелиеЛист:

греяся. реко
шя же ему. е
да ты отъ у
ченикъ Его е
си. отъвьрже
ся онъ и рече.
несмь. (Ин. 18:26) глагола е
динъ отъ рабъ
архиереовъ. у
жика сы. ему
же уреза Пе
тръ ухо. не а
зъ ли тя виде
хъ въ вьръто
граде съ Нимь.
(Ин. 18:27) пакы же Петръ
отъвьржеся.
и абие куръ
възгласи. (Ин. 18:28) ве
дошя Иисуса. отъ
Каиафы въ
преторъ. бе же
заутра. и ти
не вънидошя
въ преторъ. да
не осквьрнять
ся. нъ да едя
ть пасху.

: Евангелие. отъ Иоана.
: 3. глава. 306.

(Мф. 26:57) Въ время оно.
воини имъ
ше Иисуса ведо
шя къ
Каияфе
архиереови.
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 176 об. - 179
В пятн. недели страстной.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "Евангелие от Иоана. 2. Глава 186"
Нач.: "Въ время оно изиде Иисус с ученикы Своими на он пол потока Кедрьска"
Ин. 18:1-28.

л. 179 - 181
В пятн. недели страстной.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Евангелие от Иоана. 3. Глава 306"
Нач.: "Въ время оно воини имъше Иисуса ведошя к Каияфе архиереови"
Мф. 26:57-75.