Зографское ЕвангелиеЛист:

ся съ клятво
ю. яко не зна
ю человека. (Мф. 26:73) не по
мънозе же
приступльше
стоящии реко
шя Петрови.
въистину и
ты отъ нихъ
еси. ибо бесе
да твоя яве
тя творить
(Мф. 26:74) тогда начатъ
ротитися. и
кляти. яко не
знаю Человека. и
абие куръ въ
згласи. (Мф. 26:75) и по
мяну Петръ
глаголы Иисусовы
яже рече ему.
яко преже да
же куръ не въ
згласить. три
краты отъвь
ржешися Мене.
и ишъдъ вънъ
плакася горько.

: Евангелие. отъ Иоана.
: 4. глава. 176.

(Ин. 18:28) Въ время о
но. ведошя
Иисуса отъ Ка
ияфы
въ прето
ръ бе же зау
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 179 - 181
В пятн. недели страстной.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Евангелие от Иоана. 3. Глава 306"
Нач.: "Въ время оно воини имъше Иисуса ведошя к Каияфе архиереови"
Мф. 26:57-75.

л. 181 - 184 об.
В пятн. недели страстной.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "Евангелие от Иоана. 4. Глава 176"
Нач.: "Въ время оно ведошя Иисуса от Каияфы в претор"
Ин. 18:28-40; 19:1-16.