Зографское ЕвангелиеЛист:

: Евангелие. отъ Иоана.
: 9. глава. 202.

(Ин. 19:25) Въ время оно.
стояаху при
крьсте Исусо
ве. Ма
ти Его.
и сестра Мате
ре Его. Мария
Клеопова. и
Мария Магда
лыни. (Ин. 19:26) Иисусъ же
видевъ Ма
тере. и учени
ка стояща е
гоже любляа
ше. глагола Мате
ри Своеи. Жено.
(Ин. 19:27) се сынъ Твои. по
томь же глагола у
ченику. се Ма
ти твоя. и отъ
того часа поя
тъ Ю учени
къ тъ въ своя
(Ин. 19:28) посемь веды
Иисусъ. яко вьса
уже съвьрши
шяся. да събу
дуться къни
гы. глагола жяжду.
(Ин. 19:29) съсудъ же стоя
аше. пълнъ о
цьта. губу же
напълньше о
цьта. на иссопъ
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 193 - 194
В пятн. недели страстной.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "Евангелие от Иоана. 9. Глава 202"
Нач.: "Въ время оно стояаху при крьсте Исусове…"
Ин. 19:25-37.