Текст рукописи

Л.  73
О овцахъ. А от 20 овець и от двою приплода на 12 летъ 90 000 овець и 100 овець и 12, а борановъ 90 000 и 100 и 12 борановъ. А всего борановъ и овець на 12 летъ 180 000 и 200 и 23. А овца метана по 6 ногатъ, а боранъ по 10 резанъ. А за то за все кунами 40 000 гривенъ и 5 000 гривенъ и 50 гривенъ и 5 гривенъ и 40 резанъ. А на тех овцахъ и на баранехъ рунъ 300 000 и 60 000 и 400 и 40 и 6 рунъ, а на тех рунех кунами 7 000 гривенъ и 200 гривенъ и 8 гривенъ и 40 резанъ и 6 резанъ, а руно чтено по резане.
О овцахъ. А от 22 овец приплод за 12 лет – 90 112 овец, 90 112 баранов. А всего баранов и овец (суммарный приплод) за 12 лет – 180 223. А овца расчитывается по 6 ногат, а баран (расчитывается) по 10 резан. А за то за все деньгами 45 055 гривен и 40 резан. А от тех овец и баранов (получается за 12 лет) – 360 446 рун, а руны деньгами (стоят) – 7 208 гривен и 46 резан. А руно считается по (одной) резане.
наверх