Текст рукописи

Л.  73
О козахъ. А отъ 20 козъ и от 2 приплода на 12 летъ 90 000 козъ и 100 козъ и 12 козъ, а то кунами 20 000 гривенъ и 7 000 гривенъ и 30 гривенъ и 3 гривны и 30 резанъ. А коза метана по 6 ногатъ. А козловъ – 90 000 и 100 и 11 козловъ, а то кунами 10 000 и 8 000 гривенъ и 20 гривенъ и 2 и 10 резанъ; а козелъ метанъ по 10 резанъ.
О козах. А от 22 коз приплода за 12 лет – 90 112 коз, а деньгами (это стоит) 27 033 гривен и 30 резан. А коза рассчитывается по 6 ногат. А козлов (от тех же 22 овец приплода за 12 лет) – 90 111 козлов, а деньгами (это стоит) – 18 022 гривны и 10 резан, а козел рассчитывается по 10 резан.
наверх