Текст рукописи

Л.  74
О немолоченои ржи. О ржи немолоченои 40 копен, а на ту рожь прибытка на одно лето 20 копенъ, а на всю 12 летъ в тои ржи прибытка 4 000 копенъ и 600 и 60 копенъ ржи.
О немолоченой ржи. О ржи немолоченой 40 копен, а от той ржи прибытка за 1 год – 20 копен, а за 12 лет от той ржи – 4 660 копен ржи.
наверх