Текст рукописи

Л.  74
О ржи. А в селе сеянои ржи на два плуга 16 кадеи ржи ростовъ, а того на одино лето прибытка на два плуга 100 копенъ ржи, а на всю 12 летъ 1 000 копенъ и 200 копенъ.
О ржи. А в селе сеяной ржи на два плуга – 16 кадеи ржи ростовских, а от того за один год прибытка на два плуга – 100 копен ржи, а за 12 лет – 1 200 копен.
наверх